1.- D'acord amb la Llei Orgànica, es consideren dades de caràcter personal "qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables". Les dades personals facilitades per Vè. per mitjà del Lloc Web  s'incorporaran en un fitxer automatitzat titularitat de STD QUALITY S.L.. i seran tactats amb la màxima condincialitat i utilitzades exclusivament per atendre a les qüestions plantejades. La finalitat dels esmentats fitxers es la gestió dels usuaris del Lloc Web . així com la gestió dels serveis facilitats per mitjà del Lloc Web. 2.- Al mateix temps s'informa i amb l'acceptació de la present Política de Privacitat Vè. confirma de manera inequívoca  que les seves dades personals estan en poder de STDQUALITY per facilitar un control i una gestió global dels usuaris del Lloc Web i les consultes efectuades per ells, així com per trametre  als mateixos informació dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector de les respectives activitats per diferents mitjans de comunicació. 3.- Vè. garantitza que les dades personals aportades son certes, exactes, completes i actualitzades considerant-se responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui tenir lloc com a conseqüència del incompliment de la obligació. 4.- Per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades s'han adoptat  els nivells de seguretat necessàris de protecció de dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la seva difusió. 5.- STD QUALITY S.L. utilitza cookies en el seu Lloc Web, únicament  per optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc Web, sense que STD QUALITY. guardi en els seus propis sistemes d'informació, dades, informacions o perfils personalitzats de navegació pel seu Lloc Web. 6.-Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició vers les seves dades, Vè. es pot dirigir per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l'adreça següent : std@stdquality.com 7.- Al mateix moment d'apotar les seves dades de caràcter personal podrà manifestar la seva intenció de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de STD QUALITY S.L.., indicant-ho a la vinyeta corresponent. En qualsevol cas i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que Vè. no desitgi rebre comunicacions .......................  

 

 

STD quality s.l.

+34 615 563 950

+34 933 939 250

std@stdquality.com

Política de privacitat

Avís legal

Política de cookies

Contacte